2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան412784840247552105118731176290117629
Արագածոտն2765102114611171396643431498719330
Արարատ725445615353475072450592962530834604
Արմավիր8914240332219333323730127622397036732
Գեղարքունիք11645431344236781629722097798822325333135
Լոռի1173312195379239332270811626201521308433236
Կոտայք12380871619542867014540192451583935084
Շիրակ251110594146152001567268613214199731438034353
Սյունիք15459434521374641600111372636117733
Վայոց Ձոր2161320311032784222299444277421
Տավուշ364661817521826091037561891099317182
Ընդամենը41215814703172585462120304774026999143156233837152602386439