2012-2013 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան2172566230281639149291121830112183
Արագածոտն281610781298001330841141438618500
Արարատ44004351033336034632318588962395632852
Արմավիր8826221303020735022661124132288235295
Գեղարքունիք128445413761779694032661972094992191831417
Լոռի686612563281206322896210840194311230231733
Կոտայք2641235315615601622063212923185861537033956
Շիրակ23554883132651471320866412403187971340432201
Սյունիք674673351255603654568410883610216985
Վայոց Ձոր1536199104322603902280541016906
Տավուշ21341246221612215286960862371044316680
Ընդամենը216951281627930475262005392944206134234223844144864368708