2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական գյուղական
Երևան77123206621412135191127160112716
Արագածոտն291895810931240440111336217373
Արարատ6198458137628210522264286262338232008
Արմավիր9297201247717037321386123172158733904
Գեղարքունիք13848141231204463120351919388932119330086
Լոռի1110811063134160670360010277185121154330055
Կոտայք13223916426229952771713598187291481333542
Շիրակ151030583228101471729315111927179951292130916
Սյունիք15487828923963562545810836576216598
Վայոց Ձոր16371579112043737275238946646
Տավուշ42097691332224288930060531006916122
Ընդամենը1681457106917424971519493628297129922221440138526359966