2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան00811270187030215401241801144020114402
Արագածոտն00309892992500001253140231346017483
Արարատ0067894888082390012532244088502316732017
Արմավիր00954722520960162039621020122012124533446
Գեղարքունիք01375871122316701890012571895487982050329301
Լոռի001075810832512127280050109990185601120029760
Կոտայք001415397741612460071513451190291467433703
Շիրակ01410242854220213720480345111670179431267530618
Սյունիք020518128315580004125528410864558716451
Վայոց Ձոր0017721508120184003600276837506518
Տավուշ00450355311180238030491446163969715860
Ընդամենը01711530416765365659385066028929128084223601135958359559