2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան65304470874770137530179501369701178220117822
Արագածոտն00003383957732840001219941151324017355
Արարատ000063905405611870021912259691422332332465
Արմավիր00001040125315950162040220918125602117133731
Գեղարքունիք01280065301291737448246015741817990872004629133
Լոռի00001135911443199107246037819789185851104029625
Կոտայք00001580410913012204343073713563198961485834754
Շիրակ0150011494930171014615180334211515180641260630670
Սյունիք01800550031212650004201518110966551116477
Վայոց Ձոր00001630151799012902023462276036136373
Տավուշ000049686248540192032690296340965315993
Ընդամենը653161447016493672932821711764631030453126431229337135061364398