2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան8794658947312663183713595118912118912
Արագածոտն35139706011202241141299217106
Արարատ80935807041875022273192992349832797
Արմավիր10606277136915947221095126062137233978
Գեղարքունիք1245803123882143424461782790701962328693
Լոռի12659112726927426227179900183301110129431
Կոտայք165191153278718676513635200711497435045
Շիրակ161201792618801001642239411312179331235430287
Սյունիք10117557331018973473500211044532916373
Վայոց Ձոր17161436881161983452271835956313
Տավուշ510963673819735289016396953715933
Ընդամենը98015746501710817360268409814213026914125877230493134375364868