2012-2013 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Սովորողների թվաքանակը ըստ կրթական աստիճանների
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4304720684315019131991520901061126071112183
Արագածոտն1601161689741144114
Արարատ37433696145788968896
Արմավիր49121794920922231791206335012413
Գեղարքունիք38553797184794999499
Լոռի7527407607234193411932710419431
Կոտայք7933738232711858618586
Շիրակ6880217710625440383021802477318797
Սյունիք4209411025641088310883
Վայոց Ձոր9841046745302775302805
Տավուշ25052476125662376237
Ընդամենը8719625048690622824241425422165167328223844