2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4819529425090626661291712861120186894118912
Արագածոտն1734179358741144114
Արարատ4345426968592999299
Արմավիր524722455711771316711213447212606
Գեղարքունիք3874422397390709070
Լոռի7552841523631833018330
Կոտայք8902913720322007120071
Շիրակ72601328117672299581767625717933
Սյունիք4527482516921104411044
Վայոց Ձոր1110110550327182718
Տավուշ26205528586380062781186396
Ընդամենը95366335310121929732616714152227527741230493
Մարզ Կրթական աստիճան
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4819529425090626661291712861120186894118912
Արագածոտն1734179358741144114
Արարատ4345426968592999299
Արմավիր524722455711771316711213447212606
Գեղարքունիք3874422397390709070
Լոռի7552841523631833018330
Կոտայք8902913720322007120071
Շիրակ72601328117672299581767625717933
Սյունիք4527482516921104411044
Վայոց Ձոր1110110550327182718
Տավուշ26205528586380062781186396
Ընդամենը95366335310121929732616714152227527741230493