2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան000
Արագածոտն48146080409314987014987
Արարատ86799786684325308025308
Արմավիր80249444650223970023970
Գեղարքունիք74658957683123253023253
Լոռի42385442340413084013084
Կոտայք5400686145694140171568515415839
Շիրակ45155755411014380014380
Սյունիք201025661785636106361
Վայոց Ձոր133617911300442704427
Տավուշ36304321304210993010993
Ընդամենը501116860287694205017152448154152602