2012-2013 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Սովորողների թվաքանակը ըստ կրթական աստիճանների
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան
Արագածոտն5009564037371438614386
Արարատ8813901761262395623956
Արմավիր8183881058892288222882
Գեղարքունիք7481821762202191821918
Լոռի4154518929591230212302
Կոտայք5834755887523497251521815215370
Շիրակ4466528636521340413404
Սյունիք19572526161961026102
Վայոց Ձոր13281633114041014101
Տավուշ3638403727681044310443
Ընդամենը508637556242523760725144712152144864