2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճաններ
1-4 դասարան 5-9 դասարան 10-12 դասարան Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան
Արագածոտն4827499135441336213362
Արարատ8800890456782338223382
Արմավիր8124815553082158721587
Գեղարքունիք7381784359692119321193
Լոռի3973474528251154311543
Կոտայք5666635663543341261467014314813
Շիրակ4551496134091292112921
Սյունիք18902282159057625762
Վայոց Ձոր13321520104238943894
Տավուշ3554387126441006910069
Ընդամենը500986352935543535026138383143138526