2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Կրթական աստիճան
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան000000000
Արագածոտն49350509303432013460013460
Արարատ89350907805154023167023167
Արմավիր81560821104878021245021245
Գեղարքունիք74050773005368020503020503
Լոռի39520455302695011200011200
Կոտայք5730435762573052301454413014674
Շիրակ46530477503247012675012675
Սյունիք184402264014790558705587
Վայոց Ձոր13080145109910375003750
Տավուշ344403859023940969709697
Ընդամենը503624352776573269030135828130135958