2012-2013 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի գաղաքային բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Սովորողների բաշխվածությունը ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան45115215054506321442220051135811218354305
Արագածոտն1601654161674789748741141888
Արարատ3743176036961764145772388964247
Արմավիր509123815012231023101150124135841
Գեղարքունիք38551764379717121847105994994535
Լոռի756736157630368242342202194319499
Կոտայք793338297382353632711855185869220
Շիրակ709733387360354543402276187979159
Սյունիք420919844110202425641425108835433
Վայոց Ձոր984471104650077538228051353
Տավուշ2505120124761181125673462373116
Ընդամենը897004250289188424434495623651223844108596