2012-2013 ուս. տարում Սովորողների բաշխվածությունը Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի

Մարզ Սովորողների բաշխվածությունը ըստ կրթական աստիճանների և սովորողների սեռերի
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան
Արագածոտն500922395640259637371861143866696
Արարատ8813404590174181612632412395611467
Արմավիր8183372688103957588929772288210660
Գեղարքունիք7481336582173730622032782191810373
Լոռի415418415189239329591572123025806
Կոտայք590927635939269135221768153707222
Շիրակ446620285286239536521868134046291
Սյունիք195790425261222161983161022957
Վայոց Ձոր13285721633722114059041011884
Տավուշ363817704037193727681459104435166
Ընդամենը50938232535629425824376321944514486468522