2010-2011 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Մարզ Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Գիշերօթիկ Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան190341651422039259
Արագածոտն117611240124
Արարատ10661120112
Արմավիր1092931212123
Գեղարքունիք117911270127
Լոռի15212131671168
Կոտայք9011321051106
Շիրակ14342621714175
Սյունիք117241230123
Վայոց Ձոր51151152
Տավուշ79281081
Ընդամենը12714210163001402481450