2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Մարզ Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Գիշերօթիկ Երկարօրյա
պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան1792820781.22553011.815155.9331.2
Արագածոտն11511593.5775.7110.8
Արարատ10610694.6665.4
Արմավիր103210585.4151512.2332.4
Գեղարքունիք11211288.2141411.0110.8
Լոռի15015089.3141158.9331.8
Կոտայք9019186.7121211.4221.9
Շիրակ144414885.1242413.8221.1
Սյունիք11611695.9110.8443.3
Վայոց Ձոր4915096.2223.8
Տավուշ787896.3333.7
Ընդամենը124236127888.712361299.0310312.20330.2