2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան6466712226334153710832010832
Արագածոտն37836014319212554024853025
Արարատ632801382831244580125533354
Արմավիր8947027518622562124926323881
Գեղարքունիք17536200246733202397110226873789
Լոռի123037145625453101408204118043845
Կոտայք108210347938831542164416833327
Շիրակ91125174420191412841870197020724042
Սյունիք75441771554591145115813292487
Վայոց Ձոր317795126336563367541090
Տավուշ3741491453161132561114742085
Ընդամենը643613643177948091836210314717475222841947341757