2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան362482017276190610450010450
Արագածոտն355340140208549524252920
Արարատ382849425293241476925233292
Արմավիր8767326518622543122126163837
Գեղարքունիք17523191177713462374104626533699
Լոռի78338627623438731412197518213796
Կոտայք24104516744871801435157316973270
Շիրակ8598143335181198781892193020613991
Սյունիք265031622044261099113312872420
Վայոց Ձոր18194120346553357491084
Տավուշ264151461402826129060914622071
Ընդամենը310111909178642162085180489017199215361929440830