2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան6327195624719011043110431
Արագածոտն365344137200550223492851
Արարատ526821322679237273724803217
Արմավիր8546224719622454118225163698
Գեղարքունիք17559185217682342337101026073617
Լոռի119438626719793831404192318093732
Կոտայք10191053713348851496152316343157
Շիրակ71007126270171463271713175018633613
Սյունիք74941551894221104110512662371
Վայոց Ձոր17792111336433217351056
Տավուշ4161751363123127360614482054
Ընդամենը03112938171240331636030351616801210901870739797