2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան00634701919032801619010213010213
Արագածոտն003403311170000202445723552812
Արարատ0053484862600100233372024433163
Արմավիր00851592290180652422116324813644
Գեղարքունիք0166091922052500168232798225603542
Լոռի001072372217184705041374184017643604
Կոտայք0010131034033200821474149816093107
Շիրակ059171252491917403441727168418763560
Սյունիք075471541330004081080108812412329
Վայոց Ձոր001788998032006263087151023
Տավուշ00420144127030023127760014212021
Ընդամենը02812828165337831206290331316664205531846539018