2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան830910635701635022101937010324010324
Արագածոտն000034534111824000200846323732836
Արարատ000046983832300167233271924383157
Արմավիր0000845612150180662387114424483592
Գեղարքունիք0160060918910458400204226095725233480
Լոռի00001051353325164903571367178217363518
Կոտայք0000103210632828300831464147315983071
Շիրակ05009601302213912403521693165718673524
Սյունիք07005281481220004201000107011552225
Վայոց Ձոր000014179100029020589290668958
Տավուշ0000421149109031024127158514202005
Ընդամենը832891012758163933601885420363016371204641822638690