2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան1111006411154831517181020310203
Արագածոտն343358110200745323652818
Արարատ575881102331232371624343150
Արմավիր8526120318682385114124463587
Գեղարքունիք1654818114057273223896124923453
Լոռի110836829112472561393170217733475
Կոտայք105110933129781465146016033063
Շիրակ5974131251151452511704162118553476
Սյունիք43745114216131799597211442116
Վայոց Ձոր14681902625574287655942
Տավուշ4381381023424125459813921990
Ընդամենը15428100012897165733371365850304116338201141815938273