2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը քաղաքային բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան108329618994088967866497255889180686425496146872611
Արագածոտն540455485408494265424355383343
Արարատ80170070661984729864156471629821
Արմավիր124911131068959164142141010639591581381391121
Գեղարքունիք11029679728611149512108707789682121041
Լոռի204117981924172085621913181916477659191311122
Կոտայք164414411415125120517618111380123019517018111152
Շիրակ197017451824161312311516131802160212211514123242
Սյունիք1158100199987315212444941829137120443
Վայոց Ձոր3362833142681713423082631713421
Տավուշ61154356050344355450445636325421
Ընդամենը222841966420207179711823152517913518643167511588137316312214126121