2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը քաղաքային բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմա-գրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10450931296258636728610594388267999614528514013132510
Արագածոտն495416451378373276423354322854
Արարատ76967868360978644365458671613242
Արմավիր122110871055944153135108995896142126970030
Գեղարքունիք1046917935827927615137837037967363241
Լոռի1975174618631672886113917671595715312811103
Կոտայք157313821381122816814020121350121015613520121131
Շիրակ1930171618021603120107441675150111198331032
Սյունիք1133987989875136110229338381221063224
Վայոց Ձոր3352783132641713413072611713311
Տավուշ6095415615054232434944503229430021
Ընդամենը215361906019658175411659138014210418207163931447124414911418155920