2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը քաղաքային բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդհանուր բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10213911495208562613960550290808228493353546254227
Արագածոտն4573844183513336304063413325220000
Արարատ7206456585941060515825281043370010
Արմավիր116310411018919861301121007913861231072252
Գեղարքունիք9828688998005576637236525566560020
Լոռի1840162517521566537955173415565374541130
Կոտայք149813231337119612101431151313118012101351120062
Շիրակ1684151515951434658175155214035579730021
Սյունիք10889519548464312510288779643111971040
Վայոց Ձոր3082642892513115122892513114120010
Տավուշ6005285615003234255444893231251011
Ընդամենը20553182581900117019111771384114218117163379871123610571074713