2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը քաղաքային բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդհանուր բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10203914896498703433249140394088539403043536843167
Արագածոտն453379432361331815427359331815
Արարատ716641665597324842626567213936
Արմավիր11411023102192211101039010139191110978861
Գեղարքունիք9618518927977460507606896452452
Լոռի170215071634146243614116051441435540112
Կոտայք146013041335120616121048412801164141296811141
Շիրակ162114571540138866736214501317666556111
Սյունիք972850859761321068784175132978513
Վայոց Ձոր2872502722392012112712392012110010
Տավուշ59852956850544251952848144241911
Ընդամենը2011417939188671694110278110190418209164669575990844863610