2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը գյուղական բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան
Արագածոտն2425183520101528350275381918311406297241311454229
Արարատ252321262167185333025618141953167328723017131172
Արմավիր2616217221241795431341462920491743405331453033124
Գեղարքունիք26532008199614685884944434165812334944406185177
Լոռի1819149815931326183149221514771250144128211532186
Կոտայք1699140214551203224190127135511482041821073250
Շիրակ206116351761136827325024151650130725623724152210
Սյունիք12879811040795209158302495775818715329241173
Վայոց Ձոր749529617438103742514571406816323141132
Տավուշ14621159117093124720126191054866204175201511187
Ընդամենը1929415345159331270529382388285190145551179025592180226148282211040