2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը գյուղական բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը Բարձրագույն Թերի բարձրագույն Միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան
Արագածոտն2349178219831512333252221318581422201131224000115
Արարատ248021092159186229322722181969170421172642171151
Արմավիր2516208920821757382297392820081719382736029133104
Գեղարքունիք2607198020251506536444262016911275241945139285125
Լոռի1809148915981328170137251815441304211513812322144
Կոտայք1634136414041179206172117133611541171801578650
Շիրակ1863155116051310239225181515541282181523021711
Սյունիք126697110438082021501410967773141017914573
Վայոց Ձոր73552461344189632817568420251771551142
Տավուշ14481146118494122017925171021834211417214632167
Ընդամենը187071500515696126442670214623016314516118872131522357198327218431