2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը գյուղական բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդհանուր բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան000000000000000000
Արագածոտն23551808201315571211319237195715189830122900113
Արարատ244320892145185619152752161946168316142381991131
Արմավիր248120802078176529233612831995171428233402736673
Գեղարքունիք256019532036152628204803991706128427204043557494
Լոռի176414551569131117101611281512128510712711022154
Կոտայք16091347139811768319116312951114831721517550
Շիրակ187615561634133313112232071599131213112081936500
Սյունիք124195610458151281791309687521281531230053
Վայոց Ձոր71551360843921148358560416161165500032
Տավուշ14211134118694920172011621049862171516213510136
Ընդամենը184651489115712127271791322473198314587119401561202170181830237126