2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը գյուղական բնակավայրերում ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդհանուր բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան000000000000000000
Արագածոտն2373181520431561201829523320301559161427622000153
Արարատ243820982164188815112551971977173012102271871131
Արմավիր244820502068175433263382652005172034283182582273
Գեղարքունիք252319152047153124174383611732129616113733247472
Լոռի1736142615611301105149115150812828411910422143
Կոտայք15981345139911866218415513061135621651434250
Շիրակ18671545165813525320318915791307531941801100
Սյունիք115589697376596164119904736961431122274
Վայոց Ձոր668499573434139795452841211860460032
Տավուշ14201135120796521181781451075884171614212200147
Ընդամենը182261472415693127371561152283183314644120611341022017169619147525