2011-2012 ուս. տարում Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Վարչական շրջան Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Գիշերօթիկ Երկարօրյա
պետական ոչ պետական ընդամենը % վարչական շրջանի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % վարչական շրջանի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % վարչական շրջանի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % վարչական շրջանի ընդհանուրի նկատմամբ
Աջափնյակ20323100,0
Ավան62872,72218,2119,1
Արաբկիր1732074,15518,5113,7113,7
Դավիթաշեն66100,0
Էրեբունի2012187,5228,3114,2
Կենտրոն3284075,572917,0447,5
Մալաթիա1932278,622414,3113,6113,6
Նոր Նորք2032385,21127,4113,7113,7
Նորք-Մարաշ3360,02240,0
Նուբարաշեն1133,31133,31133,3
Շենգավիթ2712893,3226,7
Քանաքեռ-Զեյթուն1041477,83316,7115,6
Ընդամենը1812820982,02553011,8130135,10331,2