2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով մարզի դպրոցների ընդհանուր քանակի նկատմամբ)

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան10,415561,34417,462,44718,6253100,0
Արագածոտն00,04032,832,50,07964,8122100,0
Արարատ00,01614,343,60,09282,1112100,0
Արմավիր00,02419,564,910,89274,8123100,0
Գեղարքունիք21,62519,864,80,09373,8126100,0
Լոռի00,05935,195,421,29858,3168100,0
Կոտայք11,03331,41211,40,05956,2105100,0
Շիրակ42,33419,7126,931,712069,4173100,0
Սյունիք32,53730,654,10,07662,8121100,0
Վայոց Ձոր00,01529,447,823,93058,851100,0
Տավուշ11,22328,444,922,55163,081100,0
Ընդամենը120,846132,11097,6161,183758,31435100,0