2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով մարզի դպրոցների ընդհանուր քանակի նկատմամբ)

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը %
Երևան00.015661.94517.962.44517.9252100.0
Արագածոտն00.04033.132.500.07864.5121100.0
Արարատ00.02017.954.500.08777.7112100.0
Արմավիր00.02318.764.910.89375.6123100.0
Գեղարքունիք21.62620.675.600.09172.2126100.0
Լոռի00.07343.595.431.88349.4168100.0
Կոտայք00.03230.5109.511.06259.0105100.0
Շիրակ42.34626.6116.442.310862.4173100.0
Սյունիք21.73730.654.100.07763.6121100.0
Վայոց Ձոր00.01529.447.823.93058.851100.0
Տավուշ00.02429.644.922.55163.081100.0
Ընդամենը80.649234.31097.6191.380556.21433100.0