2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով մարզի դպրոցների ընդհանուր քանակի նկատմամբ)

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան00.015961.94919.151.94417.1257100.0
Արագածոտն00.04032.832.500.07964.8122100.0
Արարատ00.02017.943.600.08878.6112100.0
Արմավիր00.02318.764.910.89375.6123100.0
Գեղարքունիք21.62721.464.800.09172.2126100.0
Լոռի00.07041.784.821.28852.4168100.0
Կոտայք00.03230.51110.500.06259.0105100.0
Շիրակ31.84425.7116.452.910863.2171100.0
Սյունիք21.73932.243.300.07662.8121100.0
Վայոց Ձոր00.01530.036.024.03060.050100.0
Տավուշ00.02429.344.922.45263.482100.0
Ընդամենը70.549334.31097.6171.281156.41437100.0