2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի (տոկոսներով մարզի դպրոցների ընդհանուր քանակի նկատմամբ)

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան41.520.815760.64517.472.74417.0259100.0
Արագածոտն00.000.04032.843.300.07863.9122100.0
Արարատ00.000.01917.043.600.08979.5112100.0
Արմավիր00.000.02318.764.910.89375.6123100.0
Գեղարքունիք21.600.02721.454.010.89172.2126100.0
Լոռի00.000.06841.0137.821.28350.0166100.0
Կոտայք00.000.03230.5109.511.06259.0105100.0
Շիրակ31.700.04526.2127.031.710963.4172100.0
Սյունիք21.700.03831.443.300.07763.6121100.0
Վայոց Ձոր00.000.01428.036.024.03162.050100.0
Տավուշ00.000.02429.344.922.45263.482100.0
Ընդամենը110.820.148733.91107.6191.380956.31438100.0