2011-2012 ուս. տարում Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողներ
Ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան1293968696070
7 տարեկան1107258675205
8 տարեկան1027353984875
9 տարեկան1048354815002
10 տարեկան975652024554
11 տարեկան828843913897
12 տարեկան953650014535
13 տարեկան1092157915130
14 տարեկան1070755475160
15 տարեկան789739723925
16 տարեկան817339724201
17 տարեկան710033213779
18 տարեկան և բարձր484227257
Ընդամենը1176296103956590