2012-2013 ուս. տարում Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան1081551515664
7 տարեկան1185856556203
8 տարեկան1116752725895
9 տարեկան1065451115543
10 տարեկան1058250305552
11 տարեկան1009247945298
12 տարեկան777435764198
13 տարեկան957044835087
14 տարեկան987749144963
15 տարեկան712636763450
16 տարեկան738137603621
17 տարեկան468325752108
18 տարեկան և բարձր604308296
Ընդամենը1121835430557878