2013-2014 ուս. տարում Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը Աղջիկ Տղա
6 տարեկան1218957906399
7 տարեկան1157355076066
8 տարեկան1173355266207
9 տարեկան1113752965841
10 տարեկան1074850685680
11 տարեկան1041449745440
12 տարեկան1004847685280
13 տարեկան808337734310
14 տարեկան859342614332
15 տարեկան664933923257
16 տարեկան687935213358
17 տարեկան426623161950
18 տարեկան և բարձր404180224
Ընդամենը1127165437258344
Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը Աղջիկ Տղա
6 տարեկան1218957906399
7 տարեկան1157355076066
8 տարեկան1173355266207
9 տարեկան1113752965841
10 տարեկան1074850685680
11 տարեկան1041449745440
12 տարեկան1004847685280
13 տարեկան808337734310
14 տարեկան859342614332
15 տարեկան664933923257
16 տարեկան687935213358
17 տարեկան426623161950
18 տարեկան և բարձր404180224
Ընդամենը1127165437258344