2015-2016 ուս. տարում Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան1299361506843
7 տարեկան1250458966608
8 տարեկան1235158576494
9 տարեկան1112752585869
10 տարեկան1141954196000
11 տարեկան1096251755787
12 տարեկան1065550135642
13 տարեկան998847295259
14 տարեկան975246495103
15 տարեկան606829953073
16 տարեկան609030423048
17 տարեկան343218251607
18 տարեկան և բարձր481218263
Ընդամենը1178225622661596