2011-2012 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ
6 տարեկան589952149708561293968696070
7 տարեկան421480474741556995701107258675205
8 տարեկան349400465241183973571027353984875
9 տարեկան415464457141334954051048354815002
10 տարեկան50049543313791371268975652024554
11 տարեկան6607041818146319131730828843913897
12 տարեկան1421142430240424292017953650014535
13 տարեկան36132331592997227118101092157915130
14 տարեկան53948535543342145413331070755475160
15 տարեկան5314431616197818251504789739723925
16 տարեկան3062711778229118881639817339724201
17 տարեկան28630830353471710033213779
18 տարեկան և բարձր227257484227257
Ընդամենը6320569460665411576651525468498554864900233118454704445761275499635655953376358238894103515053671176296103956590