2012-2013 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան108155151108155151
7 տարեկան69034310985522718385118585655
8 տարեկան79641510202479616961111675272
9 տարեկան72437494494478481259106545111
10 տարեկան110257587924121688334105825030
11 տարեկան1004518754035911548685100924794
12 տարեկան195394017097514112188577743576
13 տարեկան788351443822654344186795704483
14 տարեկան539289654732952791133098774914
15 տարեկան580291373020552816133071263676
16 տարեկան648352347719183256149073813760
17 տարեկան5663214117225446832575
18 տարեկան և բարձր604308604308
Ընդամենը115055494117815642111095255107205114102774898101814865404517879089443911471545371693737685935697977405211218354305