2013-2014 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան1213857645126121895790
7 տարեկան6363581085651068143115735507
8 տարեկան291473136210773507220078117335526
9 տարեկան1331284144510092477417065111375296
10 տարեկան16251168074169579451430211822107485068
11 տարեկան16487379554948913421544522272104144974
12 տարեկան211175502299051685164013381165904511100484768
13 տարեկան11511655725118262335381602317914681054880833773
14 տարեկան5262124884028512153192735275713021215585934261
15 տարեկան15472153361040221435061894255011991276666493392
16 տարեկան21031349341366209387620772519118768793521
17 տարեկան1132946261283832173802206342662316
18 տարեկան և բարձր9410632615220324147404180
Ընդամենը128056136116805509117545581112145313107845106102914884102614908427919149092450768023483698235686772346311271654372