2015-2016 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան12883610111049129936150
7 տարեկան49725911834555517382125045896
8 տարեկան281759228011616551211548123515857
9 տարեկան191159931910441489365353111275258
10 տարեկան1142714592298106045024163682814114195419
11 տարեկան11707771337398194621259104109625175
12 տարեկան11365822762418944544173781552106555013
13 տարեկան11038343669385876141004561978199884729
14 տարեկան1112114541159115038271391147119339191197524649
15 տարեկան494593011286211973954277213381234860682995
16 տարեկան4253115843820097251813823268151560903042
17 տարեկան326114233121791003197170834321825
18 տարեկան և բարձր1103175811811538257154481218
Ընդամենը1340963781256158961242059271132553171145254581085251571046049441013647979972477427661275562328776846342611782256226