2016-2017 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան1287761209335129706155
7 տարեկան48625612547595119085132236292
8 տարեկան238531275114285372248114122305769
9 տարեկան51441963931011250529919788121355717
10 տարեկան16231156823601022248102039373111525283
11 տարեկան1161381768234610234488233113964112985390
12 տարեկան12121582681042596014521455198175109465177
13 տարեկան1125150187093729097426548021176103514874
14 տարեկան111135492772839285504019371160722197224607
15 տարեկան132132701982044149392474384144894163193123
16 տարեկան314710741659395206710112569129154192745
17 տարեկան32421463519100462589144027451515
18 տարեկան և բարձր115111369148623230113402155
Ընդամենը1339363851322262831229857861222457911116452711131354251071750671037948889999472660803068264412265479288611891256802