2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը % տարրական դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % հիմնական դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % ավագ դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % վարժա-րանների նկատմամբ ընդամենը % միջնակարգ դպրոցների նկատմամբ միավոր %
Երևան18,315533,64440,4637,5475,625317,6
Արագածոտն0,0408,732,800,0799,41228,5
Արարատ0,0163,543,700,09211,01127,8
Արմավիր0,0245,265,516,39211,01238,6
Գեղարքունիք216,7255,465,500,09311,11268,8
Լոռի0,05912,898,3212,59811,716811,7
Կոտայք18,3337,21211,000,0597,01057,3
Շիրակ433,3347,41211,0318,812014,317312,1
Սյունիք325,0378,054,600,0769,11218,4
Վայոց Ձոր0,0153,343,7212,5303,6513,6
Տավուշ18,3235,043,7212,5516,1815,6
Ընդամենը12100,0461100,0109100,016100,0837100,01435100,0