2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդամենը % տարրական դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % հիմնական դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % ավագ դպրոցների նկատմամբ ընդամենը % վարժա-րանների նկատմամբ ընդամենը % միջնակարգ դպրոցների նկատմամբ միավոր %
Երևան00.015631.74541.3631.6455.625217.6
Արագածոտն00.0408.132.800.0789.71218.4
Արարատ00.0204.154.600.08710.81127.8
Արմավիր00.0234.765.515.39311.61238.6
Գեղարքունիք225.0265.376.400.09111.31268.8
Լոռի00.07314.898.3315.88310.316811.7
Կոտայք00.0326.5109.215.3627.71057.3
Շիրակ450.0469.31110.1421.110813.417312.1
Սյունիք225.0377.554.600.0779.61218.4
Վայոց Ձոր00.0153.043.7210.5303.7513.6
Տավուշ00.0244.943.7210.5516.3815.7
Ընդամենը8100.0492100.0109100.019100.0805100.01433100.0