2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ վարչական շրջանների)

Վարչական շրջան Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագի-տական) Ավարտել են չհավա-տարմա-գրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Աջափնյակ85677479372054505275769047456442
Ավան42438539836524202034231519161
Արաբկիր1085950103490642368797786740359811
Դավիթաշեն282257255233262311206191181511
Էրեբունի97187388480477635587079768565551
Կենտրոն213218711977175313210218131772158692731171142
Մալաթիա14001239127511401149375106098098847541
Նոր Նորք11931095110010147566431006932554933101042
Նորք-Մարաշ15913913612220152113111820151111
Նուբարաշեն1049486781716827616161
Շենգավիթ1110993100690497845495786191825421
Քանաքեռ-Զեյթուն73464268159750422266658650422211
Ընդամենը10450931296258636728610594388267999614528514013132510