2011-2012 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի

Վարչական շրջան Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Աջափնյակ29239476807111399557517873786
Ավան66393348394943278256420377
Արաբկիր48327862958017015177170611621031
Դավիթաշեն201421181072221214203287263
Էրեբունի24141159689791241136676151019917
Կենտրոն101652572122882352912471203108821401847
Մալաթիա685819416518216417915280071814231257
Նոր Նորք503812110413311718716973169112221119
Նորք-Մարաշ1113112321201910588162140
Նուբարաշեն622120151116157873136121
Շենգավիթ32199378907415013182075211851054
Քանաքեռ-Զեյթուն322679709480116100482430803706
Ընդամենը417298112594511479781437126067066137108329618