2012-2013 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի

Վարչական շրջան Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Աջափնյակ302294759077108102534498856774
Ավան1814423954475146259239424385
Արաբկիր26221047599781381187186571085950
Դավիթաշեն54302415113938193180282257
Էրեբունի22161149410085114103621575971873
Կենտրոն70552732143092583232891157105521321871
Մալաթիա776220517613912014612483375714001239
Նոր Նորք47401441301139719517769465111931095
Նորք-Մարաշ651411222126239179159139
Նուբարաշեն119713122218595610494
Շենգավիթ2017957479621341187827221110993
Քանաքեռ-Զեյթուն3025897669619274454406734642
Ընդամենը352283121399511029291388123063955875104509312