2014-2015 ուս. տարում Երևանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի

Վարչական շրջան Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Աջափնյակ282099931079460522732531881787366828756
Ավան221949434841342910510193896454415376
Արաբկիր2516154127997210795324306280256106841095956
Դավիթաշեն6532263128871029678751412271249
Էրեբունի171783621181009181236223243230126113914826
Կենտրոն755422517526723022719551746941938821519519451706
Մալաթիա48342111881711491261173973632562331078913161173
Նոր Նորք463615813715113518316137435023622210510112531142
Նորք-Մարաշ44121218142929414129262013153139
Նուբարաշեն22131112111413353221201311110100
Շենգավիթ24229073103861008638735629226812911511251006
Քանաքեռ-Զեյթուն494610282947295772592351361245349788685
Ընդամենը3462751228102912191032107494230502825227121091025902102139114